Ko je na mreži

Ko je na mreži: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

Prava pacijenata

Štampa
Datum objavljivanja

Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše prava pacijenata, a ona ga stavljaju u središte pružanja zdravstvenih usluga. U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

- dostupnost zdravstvene zaštite
- pravo na informacije
- obaveštenost
- slobodan izbor
- privatnost i poverljivost informacija
- samoodlučivanje i pristanak
- uvid u medicinsku dokumentaciju
- tajnost podataka
- pristanak na medicinski ogled
- prigovor
- naknadu štete
- pravno na poštovanje pacijentovog vremena
- obaveštavanje javnosti

 Zaštitnik prava pacijenata

Rosa Grujić

Opštinska uprava Krupanj

Ulica Maršala Tita 2, broj sobe 21, I sprat

Telefon: 015/581-475,  lokal 111

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Dužnosti pacijenata

Odgovornost pacijenta za lično zdravlje:

·         Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja

·         U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju

·         Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika

 

Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

·         Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata

 

Odgovornost pacijenta prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim stanicama:

·         Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem

·         Zabranjeno je ometanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravsvene zaštite

·         Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu o promeni adrese ili telefonskog broja


Ako se pacijent ne pridržava svojih dužnosti, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu izuzev hitne medicinske pomoći, o čemu je dužan da obavesti direktora zdravstvene ustanove, kao i da u medicinsku dokumentaciju pacijenta unese razloge za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite. U tim slučajevima zdravstvena ustanova je dužna da obezbedi dalje pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.


 

Napomene:

·         anonimni prigovori se ne evidentiraju

·         prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice

·         odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana

·         predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

·         zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava

·         ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust , time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta- to se konstatuje u odgovoru na prigovor

·         pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor , može se obratiti pismenim putem Zdravstvenoj inspekciji , odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd